Právne preklady

Ste si vedomí dôležitosti prekladu právnych dokumentov. Prečo osloviť mňa? Nie som “chrlič prekladov“ a neprekladám ako na bežiacom páse stovky stránok.

Môj prístup je osobný a moji klienti ho veľmi oceňujú. Mám významné skúsenosti vo svete podnikania. Pôvodné vzdelanie (Master of Business Administration) si neustále dopĺňam – nedávno som obdržala diplom súdneho prekladateľa na Právnickej fakulte Univerzity Lyon 3.
Členstvo v medzinárodných profesionálnych organizáciách mi pomáha sledovať právne aktuality v krajinách mojich pracovných jazykov.

Niekoľko príkladov nedávno preložených textov:
Právne texty :
* Obchodné zmluvy, vedieť, na čom ste sa dohodli je dôležité, poznať možné dôsledky záväzku pre Vaše podnikanie je životne dôležité
* Vyjadrenie OHIM k žalobe (Úrad Európskej únie pre harmonizáciu vnútorného trhu)
* Licenčné zmluvy, zverujete nielen výrobky, ale i vašu dobrú povesť
* Súdne návrhy a podania
* Akcionárske dohody, nevyhnutné pre úspech medzinárodných partnerstiev
* Audítorské správy, konáte podľa pravidiel a dokumenty to dosvedčujú
* Podmienky záruky a reklamácie, zásadný doklad pre predaj a export výrobkov