O mne

Prekladateľka z angličtiny, slovenčiny a češtiny do francúzštiny a
z angličtiny a francúzštiny do slovenčiny a češtiny
s vysokoškolským odborným vzdelaním a dlhoročnou praxou v medzinárodnom prostredí.

Accent-solution.sk – Odborný prekladateľ k Vašim službám pre Vaše potreby a Vaše ciele

1) Diplomy získané v Česko-Slovensku a vo Francúzsku :
* Univerzitný diplom Právny prekladateľ, právnická fakulta Univerzity Jean-Moulin Lyon 3, Francúzsko
* Master of Business Administration (DESS d’Administration des Entreprises), ESA Univerzita Mendès-France, Grenoble, Francúzsko
* Diplom Prekladateľ-Tlmočník angličtina-francúzština, Univerzita 17. novembra Praha a Komenského Univerzita, Bratislava
* Bakalársky diplom Komunikácia (Licence de Communication), Univerzita Stendhal, Grenoble, Francúzsko

2) Profesionálne zručnosti a skúsenosti:
* 26 rokov praxe v medzinárodnom mnohojazyčnom prostredí,
* dokonalá znalosť anglických, amerických, francúzskych, slovenských a českých ekonomických, kultúrnych a sociálnych reálií ako aj zvykov a obyčajov,
* aktívne jazykové znalosti neustále zdokonaľované komunikáciou a kontaktmi v USA, Francúzsku, Čechách a na Slovensku
* intelektuálna zvedavosť pokrývajúca rôzne oblasti od umenia po priemysel,
* adaptačná schopnosť preukázaná v študijnom a pracovnom živote,
* schopnosť a ochota prispôsobiť sa špecifikám rôznych krajín, prostredí a verejností