MARKETINGOVÉ & PRÁVNE & SÚDNE PREKLADY

z angličtiny do francúzštiny, slovenčiny a češtiny
z francúzštiny do slovenčiny a češtiny a naopak

PRÁVNE PREKLADY

Keď uzatvárate dohody so zahraničnými partnermi, musíte sa oboznámiť s obsahom právneho dokumentu, hľadáte profesionálny preklad
obchodných zmlúv a dohôd,
obchodných podmienok,
verejných súťaží a tendrov,
správ, zápisníc, stanov,
návrhov, odvolaní, vyjadrení,
predvolaní, rozsudkov a rozhodnutí
alebo súdny preklad Vašich dokladov.

V práve sa ťažko improvizuje! Právne termíny môžu obnášať odlišné koncepty v rôznych krajinách. Váš francúzsky alebo slovenský právnik potrebuje porozumieť právnemu dokumentu, aby vytvorili efektívnu stratégiu s anglickými a americkými kolegami. Prekladateľ musí ovládať právne pojmy týchto krajín, ak chce dodávať spoľahlivé a použiteľné preklady.

PRÁVNE PREKLADY

Právo je odbor, ktorý kladie dôraz na presný význam slov v danom kontexte. Použitie správneho výrazu a štýlu pri preklade textu vyžaduje dôkladnú znalosť nielen danej témy, ale i kultúrnych a sociálno-ekonomických údajov krajín východiskového a cieľového jazyka.
A práve takýto osobný prístup Vám ponúka Accent-Solutions.sk :
Preklad Vašich textov na základe „významového ekvivalentu“, tak, aby sa zachovala bohatá výrazová rôznorodosť.