Kontakt

Véra Sallée

Bellevue, 07360 Dunière sur Eyrieux
Francúzsko
00 33 616 34 36 13
00 33 475 65 23 47
Email : contact@accent-solutions.com

PRÁVNE VYHLÁSENIE
Véra Sallée, profesionálna odborná prekladateľka, N° Siret 80139424800018

Propriétaire/Owner/Vlastník
Accent-solutions.com
Véra Sallée, Dunière sur Eyrieux,
N° SIRET 80139424800018

Hébergeur du site/Website hosting:
AMEN SASU
12-14, rond-point des Champs-Élysées
75008 Paris, FRANCE
APE 6202A – SIRET 421 527 797 00011
TVA: FR 29 421 527 797

Vyhlásenie vlastníka stránky:
Súlad s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov: Táto stránka nezhromažďuje, nespracúva ani nevyužíva žiadne osobné údaje. Zaslaním e-mailu prostredníctvom tejto stránky dobrovoľne súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov potrebných na vybavenie vašej žiadosti. Takto zhromaždené informácie sa použijú výlučne na zodpovedanie vašej žiadosti. Nie sú predmetom nijakého ďalšieho spracovania.