Právní překlady

Víte, co dáváte v sázku překladem Vašich právních dokumentů. Proč se obrátit právě na mne? Nejsem „velký překladatelský podnik“, nepřekládám na běžícím pásu stovky stránek. Můj přístup je přizpůsoben Vám, je osobní a právě to klienti u mě oceňují. Mám výrazné zkušenosti s provozem firmy. Původní univerzitní vzdělání (MBA) si soustavně aktualizuji – naposledy jsem obdržela univerzitní diplom v oblasti právních překladů na právnické fakultě Univerzity Lyon 3. Moje profesní kontakty mi pomáhají při sledování probíhajících aktuálních právních změn v zemích mého pracovního jazykového prostředí.

Několik příkladů dokumentů přeložených v posledním období:
Právní překlady:
* Smlouva o distribuci, vědět k čemu se zavazujete je důležité a znát možné důsledky Vašich závazků je pro Vaši firmu životně důležité
* Vyjádření OHIM k žalobě (Úřad Evropské unie pro harmonizaci ve vnitřním trhu)
* Licenční smlouva, svěřujete nejenom Vaše výrobky, ale také prestiž Vaší značky
* Soudní návrhy a podání
* Obchodní smlouva, nezbytná pro Váš vztah s Vaším zahraničním obchodním partnerem
* Auditorská zpráva o cenách převodu, provádíte Vaší činnost podle platných předpisů a Vaše dokumenty to potvrzují
* Záruční podmínky, nezbytný dokument pro export Vašich výrobků