PRÁVNÍ A MARKETINGOVÉ PŘEKLADY

z angličtiny do francouzštiny, slovenštiny a češtiny
z francouzštiny do slovenštiny a češtiny a naopak

PRÁVNÍ PŘEKLADY

Potřebujte s Vašimi zahraničními partnery konkretizovat dohody, porozumět zahraničním právním dokumentům, hledáte profesionální překlad
Vašich smluv, dohod, dokumentů o partnerství,
obchodní ch podmínek, zpráv, korespondence,
zápisů, stanov, návrhů, soudních písemností,
podání a vyjádření, rozsudků, rozhodnutí,
odvolání, obsílek,
nebo ověřených překladů Vašich úředních listin.

V právu není místo na improvizaci! Právnické termíny mohou mít v různých zemích velmi odlišné významy. Váš francouzský právní zástupce potřebuje rozumět obsahu právního dokumentu, aby byl schopen ve spolupráci se svým anglickým nebo americkým, slovenským či českým protějškem vytvořit působivou strategii. Váš překladatel musí znát právní předpisy té které země a tak být schopen dodat věrný a použitelný překlad.

PŘEKLADY Z OBLASTI PRÁVA

Oblast práva zdůrazňuje přesný smysl slova v daném kontextu. Překlad textu, který používá přesná slova a odpovídající styl vyžaduje nejenom hluboké znalosti v dané oblasti ale také kulturní a socioekonomické informace o dotčených zemích.
A přesně tento způsob a osobní přístup Vám nabízí Accent-Solutions.cz:
Ustanovit „ jednotu smyslu ” k vyjádření celého bohatství rozdílů.