Kontakt

Kontakt

Véra Sallée

Bellevue, 07360 Dunière sur Eyrieux
Francie
Tél. 00 33 616 34 36 13 / 00 33 475 65 23 47
Napište mi e-mail : contact@accent-solutions.com

Zákonné oznámení:
Véra Sallée, profesionální překladatelka, N° Siret 80139424800018

Propriétaire/Owner/Vlastník
Accent-solutions.com
Véra Sallée, Dunière sur Eyrieux,
N° SIRET 80139424800018

Hébergeur du site/Website hosting:
AMEN SASU
12-14, rond-point des Champs-Élysées
75008 Paris, FRANCE
APE 6202A – SIRET 421 527 797 00011
TVA: FR 29 421 527 797

Prohlášení vlastníka stránky:

Soulad s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů: Tato stránka neshromažďuje, nezpracovává ani nepoužívá žádné osobní údaje. Zasláním e-mailu prostřednictvím tohoto webu dobrovolně souhlasíte s poskytnutím vašich osobních údajů nezbytných ke zpracování vašeho požadavku. Takto shromážděné informace se použijí výhradně k odpovědi na vaši žádost. Nejsou předmětem žádného dalšího zpracování.